Kystverket | KystInn

Selvbetjening

Søknad om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger

Man må ha tillatelse fra Kystverket for å sette opp, fjerne, flytte, endre eller tildekke både farvannsskilt og navigasjonsinnretninger.

Andre språk

English
Kystverket

Kystverket

Postboks 1502, 6025 ÅLESUND
Sentralbord: 07847
post@kystverket.no

Organisasjonsnummer: 874783242
© Kystverket