Kystverket | KystInn

Søknad om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger

Om søker

Informasjon om den person eller foretak som sender inn søknad

Om tiltakshaver

Tiltakshaver er den personen eller foretak tiltaket skal utføres på vegne av.

Er tiltakshaver den samme personen eller foretaket som gjennomfører søknaden?

Om ansvarlig

Ansvarlig er den personen eller foretak som er ansvarlig for vedlikehold av tiltaket.

Er ansvarlig den samme personen eller foretaket som gjennomfører søknaden?

Data om farvannsskilt eller navigasjonsinnretninger

Søknad om

Farvannsskilt omfatter varsels-, forbuds-, og opplysningsskilt

Navigasjonsinnretninger er fyrlys, sjømerker, lykter, radarsvarere, radionavigasjonssystemer og AIS-navigasjonsinnretninger

Type endring

Stedsangivelse. Manuell inntasting, eller bruk kartet

Koordinatene oppgis i WGS 84, enten på desimalform eller DD MM SS-format

Tiltakets virkninger for sikkerhet og ferdsel

Forhåndsvisning

Andre språk

English
Kystverket

Kystverket

Postboks 1502, 6025 ÅLESUND
Sentralbord: 07847
post@kystverket.no

Organisasjonsnummer: 874783242
© Kystverket