Kystverket | KystInn

Søknad om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger

For å sette opp, fjerne, flytte, endre eller tildekke både farvannsskilt og navigasjonsinnretninger, må man søke om tillatelse fra Kystverket.

Hvem kan søke?

Kommuner, bedrifter og velforeninger kan søke om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger. For søknader på vegne av andre trenger du en fullmakt.

Behandling av personopplysninger

Vi ber om personopplysninger som navn, telefonnummer og e-postadresse. Dette er opplysninger vi trenger for å utøve offentlig myndighet. Vårt behandlingsgrunnlag følger av personvernforordningen artikkel 6 bokstav nr. 1 bokstav e, jf. nr. 3 bokstav b og bestemmelser gitt i og i medhold av havne- og farvannsloven, herunder § 10 og forskrift og farvannsskilt og navigasjonsinnretninger.

Andre språk

English
Kystverket

Kystverket

Postboks 1502, 6025 ÅLESUND
Sentralbord: 07847
post@kystverket.no

Organisasjonsnummer: 874783242
© Kystverket